Meetings

Alles in Weddingland heeft Officiële en Leden Meetings

Official Meetings (OM)
Met Official meetings duiden we de meetings aan die door AIW vanuit de organisatie georganiseerd en geleid worden. Er zijn 2 OM's per jaar waarbij we van elk AIW lid verwachten dat ze aanwezig zijn.

Een typische OM bevat de volgende onderdelen:

 • Ontvangst van leden;
  De leden arriveren en worden bij de deur/ingang ontvangen door AIW organisatie leden. Deze leden registeren de aanwezigheid van een lid en geven het lid een badge welke vanuit AIW geleverd wordt. Deze badge dient aan het einde van de meeting weer ingeleverd te worden. Leden komen binnen en krijgen koffie en eventueel wat lekkers. 
 • Speeddate;
  Na ontvangst is er een speeddate. Speeddating zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen, is een ijsbreker en houdt het contact tussen collega's warm. Tevens is het een perfect medium om snel te proeven of er een eventuele klik met een andere leverancier is. Zo nu en dan vervangen we de speeddate met een andere vorm van kennismaking.
 • Korte pauze;
  Om de avond niet te gehaast te maken word er een korte pauze ingelast waarin er even een glaasje water of koffie gedaan kan worden voordat de volgende sessie begint.
 • Spreker/Sessie;
  Elke OM zal een zinvolle/waardevolle toevoeging hebben aan de meeting in de vorm van een presentatie of spreker. Het is de bedoeling dat er per OM een spreker komt die iets vertelt over zijn/haar of hun vakgebied en hoe dit mogelijk toe te passen is binnen jouw organisatie. Het kan hier gaan om: Belasting, Juridisch, Bloggen, Vloggen, Presentatie, Stand inrichting, Zakelijke presentatie, facturering, etc. etc.
 • Borrel
  Na de kennismaking en spreker/presentatie is het tijd voor de borrel en om die collega of die ene ondernemer nog eens op te zoeken waar nog het een en ander mee besproken dient te worden.
 • Afsluiten
  We sluiten de avond af, leveren de badge in bij de organisatie en gaan geinspireerd naar huis. Netwerken in de trouwbranche is zo leuk!

Leden Meetings (LM)
Het doel van een leden meeting is om elk AIW lid de kans te geven om zijn/haar/hun product/locatie/shop te laten zien aan andere AIW leden. Deze meetings zijn niet officieel en ook niet verplicht maar vallen wel onder de noemer AIW.

Als men een LM wil organiseren dienen de volgende regels gehanteerd te worden:

 • De organisatie dient op de hoogte gebracht te worden van een AIW LM plan. De data’s, locaties en eventuele agenda zullen dan op de AIW site geplaatst worden. Als een lid een meeting organiseert en de AIW voorwaarden worden niet gehanteerd dan is dit geen onderdeel van AIW te noemen.
 • Lid dat de LM organiseert is volledig vrij wat betreft het inplannen van deze meeting
 • Lid zorgt zelf voor organisatie, updates en communicatie
 • Lid kan AIW organisatie ten alle tijden benaderen m.b.t. vragen en/of advies
 • Indien financiering van geplande LM nodig is dan is dit aan de organisator van de LM zelf om hierin te voorzien. Bij uitzonderingen kan er uiteraard altijd de AIW organisatie geraadpleegd worden.
 • Locaties/reistijden etc. zijn niet van toepassing bij een LM en kan door LM-organisator zelf gepland worden.
© 2019 Alles in Weddingland | KvK 63942712